69

Krista


Krista Dachauer (syntynyt v. 1975) on Jyväskylän kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja ympäristöterveysjaoston jäsen. Krista työskentelee sairaanhoitajana (AMK), ja hän on suurperheen äiti. Perheeseen kuuluu puolison lisäksi viisi lasta, joista kaksi on aikuisia.

Kristan kirje äänestäjille

Haluan sellaista sydämen asennetta politiikkaan, jossa pidetään huolta kansanryhmistä, jotka eivät itse pidä ääntä itsestään, tarpeistaan ja oikeuksistaan. Poliittista valtaa käyttävien tulee olla kansalaisten ja yhteiskunnan palvelijoita, herkkiä kuulemaan kansalaisten näkemyksiä ja riittävän nöyriä ajaakseen yhteistä etua, ei ainoastaan oman viiteryhmänsä asioita.

Sairaanhoitajan työni on näköalapaikka kansalaisten arkeen. Huomasin, että tavallisen kansalaisen asiat eivät tule päätöksenteossa riittävän laaja-alaisesti huomioitua, mikäli päätöksentekijät ovat liian hyväosaisia ja kaukana tavallisen suomalaisen arjesta. Hiljaisten kansalaisten ääni on saatettava päättäjien kuultavaksi.

Alun perin lähdin politiikkaan lasten asioiden vuoksi. Yksi tärkeimmistä poliittisista tavoitteistani on lapsiperheköyhyyteen puuttuminen. Lapsivaikutukset tulee arvioida kaikessa poliittisessa päätöksenteossa, joka koskettaa lasten elämää. Kannatan maksutonta toisen asteen koulutusta kaikille nuorille syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

Olen myös vanhusten, vammaisten, pitkäaikaissairaiden, omaishoitajien, syrjäytymisvaarassa olevien, osatyökykyisten ja muiden hiljaisten kansanryhmien puolestapuhuja elinkeinoelämän ja pääomasijoittajien äänten keskellä.

Hiljaisten ryhmään kuuluu myös kallisarvoinen luonto ja maapallomme. Minulle on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitseminen sosiaalisesti tasapuolisilla, vastuullisilla ja oikeudenmukaisilla keinoilla. Meillä on yhteinen vastuu siitä, että maapallo on asumis- ja elämiskelpoinen myös sukupolville meidän jälkeemme.

Haluan olla tekemässä turvallista, ekologisesti kestävää, ihmisoikeuksia kunnioittavaa, innovatiivista ja yhteisöllisempää Suomea meille kaikille. Ilman hyvinvoivia kansalaisia, vauvasta vaariin, ei ole hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Minulla on paljon oppimista, en ole politiikan konkari. Ehkä se on kuitenkin myös vahvuuteni, jonka avulla pystyn pitämään toiminnassani maanläheisen arjen äänen mukana. Lupaan olla ahkera yhteisissä asioissamme.

Ystävällisin terveisin,
Krista Dachauer, KD

#ääniäänettömille #äänilapselle #ykkösketjuun