69

Krista Dachauer - Sairaanhoitajan näkemystä eduskuntaan

Olen yksi meistä – suomalaisista.

Olen kansalainen, sairaanhoitaja ja suurperheen äiti.

Olen Ääni äänettömille.

"Haluan sellaista sydämen asennetta politiikkaan, jossa pidetään huolta hiljaisista kansanryhmistä. Poliittista valtaa käyttävien tulee olla kansalaisten ja yhteiskunnan palvelijoita, herkkiä kuulemaan kansalaisten näkemyksiä ja riittävän nöyriä ajaakseen yhteistä etua."
Yksi tärkeimmistä poliittisista tavoitteistani on lapsiperheköyhyyteen puuttuminen.
Kannatan maksutonta toisen asteen koulutusta kaikille nuorille syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.
Olen myös vanhusten, vammaisten, pitkäaikaissairaiden, omaishoitajien, syrjäytymisvaarassa olevien, osatyökykyisten ja muiden hiljaisten kansanryhmien puolestapuhuja vahvempien äänien keskellä.
Minulle on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitseminen sosiaalisesti tasapuolisilla, vastuullisilla ja oikeudenmukaisilla keinoilla.